Produsele nepersonalizate trebuie sa depaseasca suma de lei pentru a finaliza comanda!
Logo
Socializeaza
Imprimam ideile tale pe tricouri, hanorace, sepci, cani, mouse-pad, etc.
VEZI PRODUSELE
Politica de confidentialitate

CINE SUNTEM?

sc. Greenfish srl., cu sediul în str. Rezervelor, nr. 93, bl. A, ap. 102, cod: 077190, Voluntari, jud. Ilfov, c.u.i.: 35143232, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/3731/2015, tel: 0721019467 denumit în continuare "Magazinul/siteul nostru".
 
Magazinul/siteul nostru are grijă de interesele personale ale clienţilor săi şi ale tuturor persoanelor ce accesează Site-ul şi caută să asigure atât siguranţa navigării, cât şi a comenzilor făcute ON-LINE sau în showroom-uri, răsplătind astfel încrederea acordată de clienţi (prin client/clienţi se va întelege orice persoană care şi-a exprimat acordul în vederea înregistării e-mailului personal sau a altor date personale, în baza de date a societăţii).
 
Prezentul document este întocmit cu respectarea normelor legale în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, este accesoriu documentului «Termeni şi Condiţii» şi se completează cu acestea.
Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Magazinul/siteul nostru are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este: informarea clienţilor privind contul lor de pe Magazinul/siteul nostru, comerţul electronic (ON-LINE), marketing şi de urmarire şi monitorizare a vânzărilor.
Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare cont şi/sau de Comandă declaraţi că acceptaţi în mod voluntar [U1] ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date Magazinul/siteul nostru şi va daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către Magazinul/siteul nostru, în scopul desfăşurării şi/sau derulării de către Magazinul/siteul nostru de activităţi cum ar fi, comerţul electronic (ON-LINE), marketing şi de urmărire şi monitorizare a vânzărilor.
Datele dvs. cu caracter personal pot fi folosite şi in scopul monitorizării, securităţii şi paza persoanelor, bunurilor, spaţiilor, prin camere video amplasate în sediile showroom-urilor.
Datele dumneavoastră vor fi păstrate conform contractelor în desfăşurare (perioada contractuală) plus o perioadă suplimentară de 10 ani de la ultima factură emisă către dumneavoastră, conform Legii Contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
Datele dumneavoastră vor fi transmise doar către instituţiile autorizate ale statului, în vederea respectării obligaţiilor fiscale şi departamentul nostru de contabilitate.
Vă informam că aveţi dreptul să solicitaţi oricând ştergerea datelor din baza noastră de date! Ştergerea datelor se face numai în baza unei solicitări exprese adresate Magazinul/siteul nostru prin intermediul unui e-mail către adresa office@greenfish.ro
Datele dvs. cu caracter personal, colectate şi prelucrate sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail, username-ul folosit la crearea contului, numărul de telefon, adresa de domiciliu/adresa de resedinţă/adresa de livrare a comenzilor etc.
 
Prin citirea prezentelor Termene şi Condiţii aţi luat la cunostintă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv :
  • dreptul de acces la date, conform art.15 din Regulament,
  • dreptul la rectificarea datelor inexacte, conform art.16 din Regulament,
  • dreptul de stergere a datelor «de a fi uitat, conform art. 17 din Regulament,
  • dreptul la restricţionarea prelucrării, conform art.18 din Regulament,
  • dreptul la portabilitatea datelor, conform art.20 din Regulament,
  • dreptul de a obiecta, conform art. 21 din Regulament,
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art.22 din Regulament,
  • dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul (UE) nr.679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date.
Totodată, vă informăm că aveţi dreptul de a vă retrage oricând consimţământul de marketing direct şi de realizare a profilului dvs. în scop de marketing.
Magazinul/siteul nostru va colecta de la clienţii săi doar datele strict necesare finalizării comenzilor sau raspunderii oricarei solicitări făcute de aceştia.
Sistemele informatice şi procedurile software pe care se bazează funcţionarea Site-ului achiziţionează, în cursul normalei lor funcţionări, câteva informaţii a caror colectare şi transmitere este necesară pentru buna funcţionare a protocoalelor de comunicare Internet. Aceste informaţii nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiecţi identificabili, dar, prin natura lor, ar putea, în cazuri speciale prevăzute de lege, să conducă la identificarea utilizatorilor.
În această categorie de date intră adresele IP sau numele domeniului calculatorului, adresele URI ale resurselor accesate, orarul vizitei dvs, metoda utilizată pentru a interoga serverul, dimensiunea fisierului accesat, codul numeric care indică stadiul interogării serverului (accesat, eroare etc.) şi alţi parametri referitori la sistemul de operare şi la mediul informatic al utilizatorului.
Vă informăm că atunci cand vizitezi Magazinul/siteul nostru, serverul înregistrează automat toate aceste date, asa cum se întamplă în cazul tuturor operatorilor.
Datele indicate vor fi utilizate doar cu scopul de a colecta informaţii statistice anonime în legătură cu folosirea Site-ului, şi pentru a-i putea controla corecta funcţionare. Datele ar putea sa fie utilizate de Magazinul/siteul nostru şi în vederea stabilirii răspunderii în cazul săvârşirii unor ipotetice infracţiuni informatice, cu scopul principal de a vă garanta securitatea şi siguranţa în timpul navigării tale.
Astfel, Magazinul/siteul nostru poate notifica utilizatorii/clienţii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, şi poate trimite felicitări sau alte mesaje speciale în scopul pentru care le-aţi furnizat.
Magazinul/siteul nostru nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul Magazinul/siteul nostru poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date. Înformaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat.
Magazinul/siteul nostru, colectează şi prelucrează datele comunicate de clienţi numai în scopul prevazut şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. De asemenea, Magazinul/siteul nostru nu va dezvălui nici un fel de informaţie identificabilă personal a clienţilor săi către terţe persoane şi nu vă permite accesul acestora la datele acestora.
Magazinul/siteul nostru îşi informează clienţii că la datele acestora pot avea acces numai angajaţii societăţii, cu unicul scop de a îţi executa în mod corect toate operaţiunile necesare gestionării comenzii şi a solicitărilor.
Magazinul/siteul nostru poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, aflate sau nu pe teritoriul Uniunii Europene, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a produselor şi serviciilor noastre.
Înformaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Înstanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate, doar în cazul în care legea obligă în acest sens.
 
Pentru orice informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal, sau pentru orice alte solicitări, vă rugăm să ne transmiteţi un e-mail către adresa office@greenfish.ro şi va vom raspunde în termenul legal.
Va multumim!
Va multumim pentru mesajul trimis!
Ok
Eroare!
Ne pare rau dar s-a produs o eroare!
Ok